Prof. Dr. Salih ÇEPNİ

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ

Hocamız "Fen Öğretim Programlarinin STEM Perspektifinden Analizi" konuşması ile yer alacaktır.