Hakkımızda

Hakkımızda

MARKA DEĞERİ

STEM Öğretmen Enstitüleri; öğretmen eğitimleri, BİLTEMM (STEM) Öğretmen Enstitüleri Kongresi, STEM Eğitim Zirvesi ile Türkiye'nin eğitimine yön vermeye devam ediyor. STEM Öğretmen Enstitüleri, öğretmenlere bilimsel temelleri olan, uzun süreli ve ücretsiz eğitim sunmanın yanında, STEM eğitimi alanında dünya standartlarında eğitim sunmayı amaçlamaktadır.
 
Uzun süreli, bilimsel temelleri olan STEM eğitimleri ile Türkiye’deki STEM eğitimlerine yön veren 
STEM Öğretmen Enstitüleri, bu alanda çalışmak isteyen kişilere sunduğu ücretsiz, nitelikli ve yüksek standartlardaki hizmet kalitesiyle öğretmen eğitimlerine değer katıyor. STEM Öğretmen Enstitüleri, bilimsel temelleri olan ve köy enstitülerinin bilimsel yapısı ile oluşturulmuş bir eğitim markasıdır.  STEM Öğretmen Enstitüleri’ni diğer STEM eğitim veren kurum ve kuruluşlardan ayıran en temel özelliği; STEM eğitimi konusunda uzun süreli (en az 80 saatlik eğitim), bilimsel, nitelikli, ücretsiz ve uzman kişiler aracılığıyla eğitimler vermesidir. Bu özellikler ile hareket ederek ülkesinin gelişmesine katkı sunan, 21. yy yaşam becerileri ile donanımlı, araştırmacı ve disiplinlerarası çalışan öğretmenler yetiştirmeye devam edeceğiz.

 
Online STEM eğitimleri ile öğretmenlerimize ulaşıyoruz.


Öğretmen eğitimleri birimimiz ile online eğitimler düzenleyerek öğretmenlerimize zengin program ve içeriklerle benzersiz bir STEM eğitimi sunuyoruz. 
STEM Öğretmen Enstitüleri olarak öğretmenlerimizin eğitimlerimize gösterdiği hassasiyetin bilincindeyiz. Bu yüzden, eğitimlerimizi online gerçekleştirdik ve bu sayede öğretmenlerimiz bu eğitimlere rahatlıkla ulaşabiliyor. Dahası, Zoom programı ile eğitimlerimizi teknoloji ile bütünleştiriyor, öğretmenlerimizin bulundukları şartlar içinde en iyi eğitimi alabilecekleri bir öğrenme ortamında eğitim almalarını ve mesleki gelişimlerini sağlamayı amaçlıyoruz.


STEM Öğretmen Enstitüleri nedir?


STEM Öğretmen Enstitüleri, bilimsel temelleri olan ve köy enstitüleri baz alınarak geliştirilen, disiplinlerarası öğretmen yetiştirme üzerine oluşturulmuş bir eğitim modelidir. Bu model sayesinde, STEM eğitimini konusunda nitelikli öğretmenler yetiştirilmektedir. STEM öğretmen enstitülerinin amacı, öğretmenlerin STEM eğitimi mesleki gelişimlerini sağlamaktır.

 

VİZYON

STEM öğretmen enstitülerinin kurulmasından bu yana STEM eğitimi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu takip etme ile birlikte nitelikli ve donanımlı öğretmenler yetiştirmek için uluslararası vizyonumuzu oluşturuyoruz. Bu vizyon doğrultusunda mesleki gelişimi sağlayacak nitelikte eğitim veriyor ve STEM eğitimiyle ilgili etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’nin eğitim konusunda amaçladığı seviyeye gelmesini sağlayarak; ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturduğu değerler ile nitelikli öğretmen eğitimleri veren, nitelikli eğitimleri ile tercih edilen, güven duyulan ve insanlığı duyarlı bir eğitim markası oluşturmaktır.

 

MİSYON

 STEM Öğretmen Enstitülerinde, formal ve informal eğitim ortamlarında STEM eğitimini doğru bir şekilde uygulayan, 21. yy becerileri ile donanımlı, disiplinlerarası çalışan, pedagojik alan bilgisi konusunda yeterli bilgi birikime sahip, uluslararası bir vizyona sahip, bilimsel çalışmalar yapacak öğretmenler yetiştirmek kurumsal misyonumuzu oluşturuyor.